Spring för livet – spring för barn i Myanmar/Burma!

Hur många kilometer kan du springa/gå på en timme? Hur många tror du att andra klarar? Var med och spring (eller gå), och/eller sponsra en löpare. Vi gör i ordning en bana om ca 1 km, och du raggar sponsorer som åtar sig att sponsra dig med x kronor per varv. Loppet pågår under en timme,  och dina sponsorer betalar sina x kronor per varv/kilometer till Valsätrakyrkan. Pengarna används som stöd till utsatta barn i Myanmar/Burma.

Spring för Livet 2023 går av stapeln vid Valsätrakyrkan söndag 1 oktober kl 12.00. Informationsblad/sponsorlista hittar du i kyrkan, och den kan även laddas ner från denna sida.

På grund av den pågående militärkuppen kan det vara svårt att skicka pengar till Myanmar utan att försätta mottagaren i fara. Vi arbetar därför via olika kanaler för att få in ekonomiskt stöd till Myanmar. Vi har i många år stöttat projektet ”Sharing Love” i som drivs av vår vänförsamling Ywama Baptist Church i Yangon, Myanmar, men i rådande läge kommer medel även användas till hjälp för internflyktingar i andra delar av Myanmar.

Kan jag delta även på annan tid/plats?

Ja! Du kan delta på distans när du vill under perioden 24/9 – 1/10. Fixa några sponsorer, sätt av en timme för att springa/gå och kontakta sedan dina sponsorer med resultatet. Rapportera också till Valsätrakyrkan hur många kilometer det blev och hur mycket dina sponsorer lovat, så får vi med det i insamlingens totalresultat.


Informationsblad/sponsorlista (pdf)