Välkommen till Valsätrakyrkans scoutkår! Här kan du läsa hur scouting funkar hos oss, om våra scoutgrupper och även hitta en del praktisk information. Klickar du på något av våra ledord kan du titta på bilder från scoutverksamheten som anknyter till det ledordet.

Hur funkar scouting?

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att göra roliga saker tillsammans med kompisar och samtidigt utvecklas som människa. I Scouterna får man vara med om spännande äventyr och lära sig nya saker. Vi har naturen som vardagsrum och där upptäcker vi glädjen att klara oss i skog och på sjö, sommar och vinter.

Vårt program bygger bland annat på Learning by doing – att man får prova själv, får misslyckas och prova igen. Genom att prata om vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas barnens kreativa förmåga.

Vi har också ett internationellt perspektiv i scoutarbetet. Genom ett samarbete med vår systerkyrka i Yangon, Burma/Myanmar vill vi skapa förståelse för att vi lever i en global värld. Vi lever olika men är ändå lika!

Vår scoutkår är kopplad till Valsätrakyrkans församling. Vår verksamhet bygger på kristen grund där vi vill ge möjlighet att smaka på gudstro och kristen värdegrund. Vi arbetar utifrån scoutlagens första punkt: ”En scout söker sin tro och respekterar andras.”

Scoutkåren är en del av Valsätrakyrkans Ungdom, som även bedriver tonårsarbete, körer och söndagsskola. Detta beskrivs på andra delar av hemsidan.

Varje avdelning består av patruller med 6-10 scouter. Många av våra aktiviteter genomförs i patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I den lilla gruppen övar vi samarbete, ansvar och ledarskap.

Våra scoutgrupper

I Valsätra delar vi upp oss i fyra avdelningar: Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. Vi samlas i regel vid ”Ladan”, vår scoutlokal bakom Valsätrakyrkan (nästan vid fotbollsplanen). Vi är oftast ute så kläder efter väder rekommenderas!

Till scoutkåren hör även en grupp i Rasbo och där är det allåldersscouting som gäller.

GruppÅlderNär?
SpårareÅrskurs 2-3Onsdagar 18.15-19.45
UpptäckareÅrskurs 4-5Tisdagar 18.15-19.45
ÄventyrareÅrskurs 6-8Måndagar 18.30-20.15
UtmanareÅrskurs 9 – gymnasietMåndagar 18.30-20.30
RasboÅrskurs 2 och uppåtLördagar enligt terminsprogram

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att börja i scouterna, kontakta:
Valsätra: Björn Herrmann, Tel: 070 699 3952, e-post: scout@valsatrakyrkan.se
Rasbo:  Inge Bruce, Tel: 070 586 44 68, e-post: ingebruce586@gmail.com