Våren 2016 beslöt församlingen att investera i en solcellsanläggning, dels för att förse kyrkan med ren och billig el, och dels som ett sätt att vara med och driva på utvecklingen mot en fossilfri värld. Församlingens medlemmar samlade snabbt in över 50.000 kr som grundplåt till investeringen – ett gott mått på viljan och engagemanget – och i oktober 2016 monterades 40 solpaneler upp på taket till huset bredvid kyrkan. I maj 2019 utökades anläggningen med 6 paneler, vilket ökade den så kallade toppeffekten till drygt 12 kW.

Även om främsta skälet var att värna om miljön har det även visat sig vara en god ekonomisk investering. Tack vare den stora insamlade grundplåten, statligt energistöd och den el vi producerar betalade sig investeringen relativt snabbt. Anläggningen producerar nu drygt 11 000 kWh per år, vilket gör oss till 70% självförsörjande på el sett över hela året.

Här nedan kan du se produktionen per månad och den totala produktionen år för år.