Under pandemitiden 2020-21 varierade våra möjligheter att mötas på plats i kyrkan, beroende på hur restriktioner och begränsningar för allmänna sammankomster såg ut. Vi erbjöd dock under större delen av tiden gudstjänst/andakt via vår Youtube-kanal, och de gudstjänster och andakter från Valsätrakyrkan som producerades då ligger kvar. Välkommen att titta!