Välkommen till en workshopdag om gröna sånger i Valsätrakyrkan Uppsala, 7 september 2024!

Det finns många psalmer och sånger som på olika sätt handlar om skapelsen, men inte alla går att hitta under en samlad kategori eller rubrik. Och det finns relativt få gröna sånger i den genre vi kallar modern lovsång. Vi vill därför:

  • leta upp de sånger som redan finns och påbörja en lista som kan hjälpa kyrkorna när de planerar sina gudstjänster, och
  • utmana er som skriver text och musik att skapa nya gröna sånger, gärna i genren modern lovsång

Till detta viker vi en dag i Valsätrakyrkan den 7 september 2024. Du är varmt välkommen oavsett om du vill skriva nya sånger eller vill leta bland befintliga psalmer och sånger! Du behöver alltså inte vara musiker och/eller tonsättare för att delta, utan det räcker med ett intresse för sång/musik med tema skapelse och miljö.

Vi startar 9.30 med kaffe och introducerar dagen 10.00. Sen jobbar vi olika grupper under dagen (inkl lunch och fika, kvällsmat) fram till kvällen då vi har en lovsångskväll där vi får prova de nya sångerna. I söndagens gudstjänst kl 10.00 tar vi också med några av sångerna vi hittat eller skrivit. 

Vi kan erbjuda ett enkelt boende för dig som vill stanna till söndagen (ta med liggunderlag/madrass och sovsäck). Kostnad för mat under lördagen: 120:- 

Anmälan till Andreas Möller (andreas@valsatrakyrkan.se) senast 3/9. 

Ett samarrangemang mellan Valsätrakyrkan och God Jord.