Redan i Bibelns första kapitel ger Gud människan uppdraget att vårda och bruka jorden, och i Valsätrakyrkan vill vi ta det uppdraget på allvar. På dessa sidor kommer du kunna läsa om hur vi på olika sätt försöker bidra till en hållbar värld, såväl när det gäller hur vi genererar och använder energi som hur vi fördelar resurser i vår värld.

I vår hållbarhetspolicy säger vi att vi försöker minska vårt ekologiska fotavtryck genom att använda ekologiska, närproducerade produkter, så långt som det är möjligt. Vi källsorterar och komposterar vårt avfall, och producerar själva elektricitet genom vår solcellsanläggning. Vi arbetar också kontinuerligt med att byta belysning osv till mer energieffektiva enheter.

Vi strävar efter en bättre fördelning av resurser genom att enbart köpa in fairtrade-märkt kaffe och té, och prioritera att köpa andra fairtrade-produkter, där sådana finns tillgängliga. Vi arbetar också aktivt för förändring och ett bättre liv för andra, både internationellt (f.n. genom projektet ”Sharing Love” i Burma) och lokalt.

Vi strävar efter en hållbar gemenskap genom att så långt det är möjligt fördela arbetsinsatser i församlingen på så många händer som möjligt, utvärdera om arbetet kan göras effektivare, uppmuntra varandra och respektera varandras olikheter i uppfattningar och förmågor.


Vid årsmötet 8/3 2020 beslutade församlingen att ansluta sig till ”Grön kyrka” – ett nätverk för församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Det ligger helt i linje med församlingens befintliga arbete, och genom nätverket får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.

Valsätrakyrkans Grön kyrka-grupp arbetar för att utveckla vårt lokala miljöarbete och miljötänk. Det nationella nätverket kan du läsa mer om på Grön kyrkas hemsida.