Lördag 11 november kl 10-14 är det dags för höstens städdag! Vi städar och gör fint i och kring kyrkan, och som med allt annat bidrar var och en med sin förmåga.

Välkommen att bidra med små och stora insatser!