Gröna psalmer och lovsånger

Välkommen till en workshopdag om gröna sånger i Valsätrakyrkan Uppsala, 7 september 2024! Det finns många psalmer och sånger som på olika sätt handlar om...
Read More

Söker du studentrum?

Välkommen till ett studentboende på kristen grund! I ett hus alldeles intill Valsätrakyrkan finns ett studentboende med 10 studentrum och gemensamma utrymmen, och i en...
Read More

Välkommen till Valsätrakyrkan!

Valsätrakyrkan finns på Bernadottevägen 48 i Valsätra i södra Uppsala, och du hittar både kontaktuppgifter och karta under fliken "kontakt".
Read More

Valsätrakyrkan är…

  • en öppen gemenskap av människor som vill förverkliga Kristi närvaro genom att vara en Kristi församling. Medlemmarna i församlingen vill enskilt och gemensamt göra evangeliet känt och trott genom att i sin närhet – Valsätra med omnejd – visa Kristi kärlek i tjänande, vittnesbörd och efterföljelse.
  • en ekumenisk församling som är ansluten till kyrkosamfunden Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.
  • en ideell förening som leds av en demokratiskt vald styrelse och ett fåtal anställda. Dess högsta beslutande organ är församlingsmötet/årsmötet, där alla medlemmar har samma rösträtt. Ekonomi och praktiskt arbete i församlingen bygger framför allt på ideella insatser.