Rediviva
Uppsalakören Rediviva består idag av ca 40 medlemmar i åldrarna 30 – 60 år.  Kören brukar medverka 1-2 gånger per termin i Valsätrakyrkans gudstjänst, och anordnar även egna konserter och gör andra framträdanden. För närvarande alternerar kören övningstid mellan tisdag- och onsdagkvällar i Valsätrakyrkan. Läs mer på www.rediviva.org


Gospelkör

Vill du sjunga gospel, men det blir inte av för att du inte skulle ha tid att vara med och öva varje vecka? I Valsätrakyrkan finns gospelkören för dig! Den arbetar i projektform, där man träffas och övar ett par tillfällen och sedan medverkar i en gudstjänst. Det brukar bli ett projekt per termin, och när ett projekt är på gång annonseras det här på hemsidan.