Valsätrakyrkans internationella arbete består f.n. huvudsakligen av stöd till projektet ”Sharing Love” som drivs av Ywama Baptist Church i Yangon, Myanmar/Burma. ”Sharing Love” ger stöd till ca 150 gatubarn och drabbade familjer i det fattiga området Insein i Yangon.

Projektets mål är att:

 • ge varje barn möjlighet till kunskap
 • lära dem leva tillsammans med andra
 • öka deras självförtroende
 • ge dem hälsovård
 • hjälpa dem att nå sina livsmål
 • förmedla evangeliet/kärleksbudskapet

Projektets vision är att:

 • barnen ska få sina rättigheter enligt FN:s deklaration tillgodosedda
 • barnen ska få likvärdiga möjligheter i livet
 • träna deras sociala förmåga
 • de ska bli fullvärdiga medborgare i landet Myanmar/Burma

burma_skola1”Sharing Love” hjälper barnen och familjerna med bl.a. bidrag till skoluniformer, skolmaterial och böcker, ryggsäckar. Familjerna får också stöd i form av ris, matlagningsolja, hjälp med reparationer av deras bostäder, bidrag till sjukvård mm.

Ungefärliga kostnader för olika typer av stöd:

 • Ris för en familj i en vecka: 6000 Kyat (ca 45 kr)
 • Matlagningsolja för en familj i en vecka: 2000 Kyat (ca 15 kr)
 • Skoluniform för ett barn: 3000 Kyat (ca 25 kr)
 • Skolmaterial (böcker, pennor mm) per termin för ett barn: 1700 Kyat (ca 12 kr)

burma_grupp1Valsätrakyrkan samlar in pengar till ”Sharing Love” genom kollekter och särskilda insamlingar och aktiviteter som ”Spring för Livet” (ett motionslopp där man sponsrar löpare med ett belopp per varv, som sedan skänks till projektet). Välkommen att vara med och bidra! Kontonummer mm hittar du här nedanför, och märker du betalningen ”Myanmar”, ”Burma” eller ”Sharing Love” så hittar den rätt!