Årets ”Spring för livet” (läs mer här om det) är nu sammanställt och räknat, och vi har ett resultat.

80 löpare sprang sammanlagt 546,5 varv/kilometer, och sponsorerna har i och med det lovat bidra med 102 824 kronor! Till det ska läggas de 26 000 kr som scouterna samlat in i närområdet, och den kollekt som samlades in vid gudstjänsten. Det är ett fantastiskt resultat!

Men så behöver pengarna förstås komma in också… Många sponsorer har sponsrat många olika löpare, och i kyrkan finns därför en pärm med en sammanställning av vad varje sponsor ska betala. Du kan också kontakta pastor Andreas så får du veta hur mycket det blev för din del. Om du bara sponsrat dina familjemedlemmar så får du veta av ”din” löpare hur mycket det blev.

Vårt huvudfokus för insamlingen är fortsatt projektet ”Sharing Love” som drivs av vår vänförsamling Ywama Baptist Church i Yangon, Myanmar. Pga militärkuppen är det dock svårt att föra över så stora summor till Myanmar, så vi kommer även detta år använda delar av de insamlade medlen till nödhjälp för internflyktingar i andra delar av Myanmar.