Välkommen att fira jul med oss i Valsätrakyrkan!

Julafton

  • 10.00: Julkaffe/saft för hela familjen
  • 11.00: Samling vid julkrubban
  • 23.00: ”Det är en ros utsprungen” Julnattsgudstjänst med julevangeliet, sång och musik