Söndag 8 mars kl 11.00 möts Baptistkyrkan, Missionskyrkan, Valsätrakyrkan och Österledskyrkan till gemensam nattvardsgudstjänst i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40. Vi får bland annat sjunga tillsammans i en för tillfället ihopsatt projektkör och lyssna till en predikan av Owe Kennerberg, rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm. Vi tar också upp en kollekt till Teologiska Högskolan. Efter kyrkkaffet erbjuds sopplunch (60:-) och ett seminarium med Owe på temat ”Teologi i vår tid”.

Vill du vara med och sjunga i kören, eller delta i sopplunchen/seminariet? Kontakta pastor Andreas för mer information och anmälan.