Equmeniakyrkans riksevangelist Britta Hermansson besöker Valsätrakyrkan. Britta är författare till böckerna Möten som berör och Mogna vackert, samt häftet Prata Gud. Hon är också en inspirerande talare, som kommer utmana och inspirera oss att vara evangelister – både som individer i vår egen vardag, och som församling i vår närmiljö. Välkommen till två spännande samlingar!

Lördag 18 april kl 18.00: Kvällsmöte med lovsång och förbön. Servering.

Söndag 19 april kl 10.00: Gudstjänst med predikan av Britta Hermansson. Kyrkkaffe.