Advents- och jultiden närmar sig med rasande fart, och snart är det dags för Valsätrakyrkans årliga julbasar! Lördag 5 december kl 14-17 går den av stapeln – välkomna!

julbasar2015