Nu utökar vi möjligheterna att kunna vara med och ge gåvor till Valsätrakyrkan! Vi använder nu

  • Kontanter och kort i samband med gudstjänster och samlingar
  • Enstaka eller fasta överföringar via bankgiro 5264-2105 eller plusgiro 24 19 49-7
  • Fast månadsöverföring till bankkonto (kontakta kassören om du vill veta mer om hur det går till)
  • Swish nummer 123 580 8563.

Kyrkoavgift är ett sätt att styra 1% av ens beskattningsbara inkomst till kyrkan. Avgiften dras på slutskattsedeln, och administreras av Skatteverket via samfunden. En del går direkt till Valsätrakyrkan och en del används av samfundet till olika satsningar. Vi tillhör i dag tre olika samfund, som var för sig har valt lite olika fördelning och användningsområde för ”sin” kyrkoavgift. Läs mer på samfundens hemsidor: