Insamlingen har nu passerat de 50.000 kr vi satte upp som mål! En fantastisk insats – tack för alla bidrag, stora som små! Nu kör vi!

Vid årsmötet 2016 beslutade församlingen att anlägga en solcellsanläggning på taket till församlingsgården. Genom att på dagtid (då vår egen förbrukning är låg) producera el och sälja ut på nätet, och på kvällstid köpa el från elbolag med miljöprofil, kan vi vara med och bidra till ett bättre klimat. Vi tror också att solpanelerna i sig och det faktum att vi vågar satsa kan inspirera andra att göra samma sak.

Beslutet fattades med två villkor:

  1. Att vi får bidrag från Länsstyrelsen
  2. Att vi själva samlar in 50.000 kr till anläggningen

solceller 20160831

Som sagt har vi nu passerat vårt insamlingsmål om 50.000 kr, men det går utmärkt att fortsätta bidra till insamlingen – vi väntar fortfarande på besked om bidrag, men även med det inräknat kostar förstås själva anläggningen betydligt mer än det vi hittills samlat in. Så det finns fortfarande möjlighet att vara med!

Solceller till Valsätrakyrkan:

  • Bankgiro 5264-2105
  • Swish 123 580 85 63