Torsdag 10 mars kl 19.00 är du välkommen till en kväll med samtal om ”heliga vanor” och gudstjänstlivet.

Equmeniakyrkan nationellt arbetar nu med en ”Färdplan” – ett större samtal om vilka vi är och vart vi är på väg – och dessa samtal går utmärkt att föra även i den lokala församlingen. Materialet är indelat i olika avsnitt, och i Valsätrakyrkan börjar vi med avsnittet om ”Heliga vanor”. Vad gjorde två års pandemi och restriktioner med våra heliga vanor? Vilka heliga vanor, traditioner och symbolik behöver du för att uppleva en levande andlighet? Och hur bör våra gudstjänster se ut för att spegla det?

Som förberedelse, titta gärna på filmen här nedanför, där Equmeniakyrkans kyrkoledare och biträdande kyrkoledare introducerar ämnet. Hela serien om ”Färdplan” hittar du på https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/.

Varmt välkommen att delta i samtalet!