Välkommen till  Valsätrakyrkan i påsk! Detta år följer vi Lukasevangeliets berättelse om påskhelgen, som ett drama i tre akter:

  • Skärtorsdag kl 18: ”I Getsemane trädgård” – andakt med nattvard. Läsningar: Lukasevangeliet kapitel 22.
  • Långfredag kl 10: ”Vid Mästarens kors” – Långfredagsdrama. Läsningar: Lukasevangeliet kapitel 23.
  • Påskdagen kl 10: ”Kristus är uppstånden!” – gudstjänst med nattvard. Läsning: Lukasevangeliet 24:1-12.