”Som en vind i min själ”

Pastorn och trubaduren Roger Mörk sjunger egna och andras visor till gitarr.

Lördag 28/10 kl 19.00. Fri entré, servering.

I samverkan med Studieförbundet Bilda