Söndag 24 januari kl 18.00 bjuder Uppsala kristna råd in till ekumenisk bönegudstjänst i Missionskyrkan. Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd, predikar och vi får lyssna till Missionskyrkans kör.

Söndagen efter det – den 31 januari kl 11.00 – möts fem församlingar i Uppsala med omnejd till gemensam nattvardsgudstjänst. Det är Baptistkyrkan, Lyckebokyrkan, Missionskyrkan, Valsätrakyrkan och Österledskyrkan, och den gemensamma nämnaren är att alla fem är anslutna till Equmeniakyrkan. Gudstjänsten firas i Baptistkyrkan (hörnet Bangårdsgatan/Dragarbrunnsgatan), och predikant är Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia. I gudstjänsten tar vi också upp kollekt till Diakonia.

Den söndagen är med andra ord Valsätrakyrkans förmiddagsgudstjänst flyttad till Baptistkyrkan. Du som vill gå på gudstjänst i Valsätra har möjlighet att göra det kl 18.00, då vi bjuder in till ”Sunday Night Live” med nattvard, bön, lovsång och en livsberättelse.