Spring för livet – spring för barn i Myanmar/Burma!

Vi har ett resultat! 

98 löpare sprang sammanlagt 455 varv runt vår bana, och samlade på så vis in precis över 100.000:- till Myanmar! De boende i Valsätra/Norby som fått besök av scouterna har utöver det bidragit med 16.820:-, och tillsammans med kollekt och andra gåvor blir det ett gott bidrag till hjälp för barn och familjer i Myanmar. Stort tack till alla som deltog på ett eller annat sätt!

I kyrkan finns en pärm med lista över hur mycket varje sponsor ska betala. Kan du inte komma dit och titta, kan du kontakta pastor Andreas (andreas@valsatrakyrkan.se) så kan du få besked den vägen. Betala till Valsätrakyrkan, bg 5264-2105 / Swish 123 580 8563. Märk betalningen ”Spring för livet”. 


Hur många kilometer kan du springa/gå på en timme? Hur många tror du att andra klarar? Var med och spring (eller gå), och/eller sponsra en löpare. Vi gör i ordning en bana om ca 1 km, och du raggar sponsorer som åtar sig att sponsra dig med x kronor per varv. Loppet pågår under en timme,  och dina sponsorer betalar sina x kronor per varv/kilometer till Valsätrakyrkan. Pengarna används som stöd till utsatta barn i Myanmar/Burma.

På grund av militärkuppen är det svårt att skicka pengar till Myanmar utan att försätta mottagaren i fara. Vi arbetar därför via olika kanaler för att få in ekonomiskt stöd till Myanmar. Vår huvudprioritet är förstås projektet ”Sharing Love” i som drivs av vår vänförsamling Ywama Baptist Church i Yangon, Myanmar, men i rådande läge kan medel även komma att användas till nödhjälp i Myanmar i stort.

Årets ”Spring för livet” går av stapeln söndag 25 september kl 11.30, men du kan också välja att delta på distans när du vill under perioden 18-25 september. Fixa några sponsorer, sätt av en timme för att springa/gå och kontakta sedan dina sponsorer med resultatet. Rapportera också till Valsätrakyrkan hur många kilometer det blev och hur mycket dina sponsorer lovat, så får vi med det i insamlingens totalresultat.

Informationsblad och sponsorlista (pdf)