Välkommen till vårens körprojekt – en kör för dig som inte har tid att öva varje vecka! Kören övar två tisdagkvällar i mars och början av april (27/3 och 10/4) och sjunger sedan i Valsätrakyrkans gudstjänst den 15 april. För mer information kontakta körledare Anneli Lafvas (anneli.lafvas@gmail.com).

Välkommen!