Lördag 22 april är det dags för vårens städdag! Vi städar och gör fint i och kring kyrkan, och som med allt annat bidrar var och en med sin förmåga. Vi samlas kl 10.00 – välkommen!