Lördag 22 oktober kl 10-14 är det dags för höstens städdag! Vi städar och gör fint i och kring kyrkan, och som med allt annat bidrar var och en med sin förmåga. Vi samlas kl 10.00, och fikar tillsammans med bostadsrättsföreningen – välkommen!