Välkommen till församlingsmöte söndagen den 20 november 2022 kl 12.00 (mötet startar efter kyrkkaffet, så starttiden är lite flexibel).

Välkommen!