Välkommen till församlingsmöte söndagen den 14 november 2021 kl 12.00 (mötet startar efter kyrkkaffet, så starttiden är lite flexibel). Vi kommer bland annat tala om församlingens kapitalplaceringspolicy.

Välkommen!