Söndag förmiddag:

I närheten av kyrksalen finns barnrummet, där den som har svårt att sitta still kan dra sig undan och sysselsätta sig. Vi har som ambition att under gudstjänsttid ordna enklare barnaktivet för barnen, med bibelberättelser, pyssel och lek. I nuläget är det inte alltid det lyckas, men barnrummet är alltid öppet, och det är inga problem att komma och gå lite som man vill.

Vissa söndagar under terminen har gudstjänsten extra fokus på barn och ungdom – det kan till exempel handla om en scoutgudstjänst, då scoutkåren ansvarar för gudstjänst med invigning och märkesutdelning, eller att ungdomsgruppen håller i en gudstjänst.