Söndag förmiddag:

Söndagsskolan, bibelklubben och Con Dios träffas under förmiddagsgudstjänsten. Vi är först med på gudstjänsten fram till stunden med Barnens bibel, och sedan går vi till egna lokaler.

  • Söndagsskolan är för barn i åldern 3-8 år.
  • Bibelklubben är för barn som är i åldern 9-12 år.
  • Con Dios riktar sig till yngre tonåringar (13-14 år), och påminner lite om konfirmationsläsning.

Se kalendern för information om vilka söndagar söndagsskolan, bibelklubben och Con Dios träffas.

Gudstjänst med alla åldrar firar vi några gånger per termin – då är gudstjänsten särskilt utformad för att barnen ska känna sig delaktiga rakt igenom. Scoutgudstjänster förekommer också, med samma målsättning.

Söndag kväll:

Sunday Night Live är en kvällsgudstjänst med mer fokus på bön och lovsång. Vi möts söndag kl 18 några gånger per termin, och gudstjänstens form, sång och musik är tänkt att särskilt tilltala yngre. Men ålder är bara en sinnesstämning, och alla är välkomna!