Söndag förmiddag:

Söndagsskolan, bibelklubben och Con Dios träffas under förmiddagsgudstjänsten. Vi är först med på gudstjänsten fram till stunden med Barnens bibel, och sedan går vi till egna lokaler.

  • Söndagsskolan är för barn i åldern 3-8 år.
  • Bibelklubben är för barn som är i åldern 9-12 år.
  • Con Dios riktar sig till yngre tonåringar (13-14 år), och påminner lite om konfirmationsläsning.

Några gånger per termin är gudstjänsten särskilt utformad för att barnen ska känna sig delaktiga rakt igenom. Vi firar också scoutgudstjänster, med särskilt fokus på scoutverksamheten.