Söndag förmiddag

I Valsätrakyrkan firar vi gudstjänst i regel varje söndag kl 10.00. Församlingens medlemmar medverkar med sång, musik, gudstjänstledning och mycket annat.

I samband med gudstjänsterna erbjuder vi oftast barnverksamhet/söndagsskola. Det kan du läsa mer om här.

Efter gudstjänsten – ca kl 11.00 – fortsätter gemenskapen kring kaffeborden.

Söndag kväll

Några gånger per termin möts vi också söndag kl 18.00 till ”Sunday Night Live” – en gudstjänst med bön, lovsång och nattvard. Vi möter också någon intressant person som berättar om sitt liv. Se kalendern för datum.

Onsdag kväll

En onsdagskväll i månaden är du välkommen till en enkel kvällsandakt/nattvardsfirande mitt i veckan. Vi börjar kl 18.00 och andakten pågår som längst 45 minuter. Se kalendern för datum.

Välkommen att upptäcka Gud tillsammans med oss!