Vi har i skrivande stund redan passerat andra advent, och kanske undrar någon vilka gudstjänster och samlingar Valsätrakyrkan bjuder in till under resten av advents- och jultiden? Här kommer ett sammandrag:

  • Söndag 13 dec: Gudstjänst med Con Dios, Peter Stenman och sång av Soul Children.
  • Söndag 20 dec: Gudstjänst med Ingemar Rundström, sjukhuspastor på Akademiska.
  • Julafton 24 dec: Kl 11.00 blir det samling kring julkrubban för hela familjen, och kl 23.00 bjuder vi in till julnattsgudstjänst med kör och solister.
  • Söndag 27 dec: Gudstjänst med Andreas Möller mfl.

Varje torsdag kl 10.00 året om bjuder vi in till torsdagskaffe – gemenskap och fika under enkla former. Detta år är både julafton och nyårsafton torsdagar, men vi låter inte det hindra oss. Du som vill kan alltså inleda både julafton och nyårsafton med torsdagskaffe!