Kanske undrar någon vilka gudstjänster och samlingar Valsätrakyrkan bjuder in till under advents- och jultiden? Här kommer ett sammandrag:

Adventsgudstjänster söndagar kl 10.00:

  • 27 november: Gudstjänst. Andreas Möller, Lisa Linnarsson, kören Rediviva.
  • 4 december: Gudstjänst. Tema: Bön. Andreas Möller mfl.
  • 11 december: Gudstjänst med nattvard. Andreas Möller, Ida Tammergård mfl.
  • 18 december: Gudstjänst. Klara Avaheden, Gunna Birgersson.

Julhelgen:

  • Julafton 24 december: Kl 11.00 blir det samling kring julkrubban för hela familjen, och kl 23.00 bjuder vi in till julnattsgudstjänst med kör och solister.
  • Söndag 25 december: Gudstjänst/sen julotta med Andreas Möller mfl.

Varje torsdag kl 10.00 året om bjuder vi in till torsdagskaffe – gemenskap och fika under enkla former. Detta fortsätter obrutet under advents-, jul- och nyårsperioden också detta år!