Torsdag 10 november kl 19.00:

”Att översätta Bibeln till nya språk”
Ulf Bergström, doktor i Gamla Testamentets exegetik, berättar om arbetet med bibelöversättning inom Folk&Språk. Föredraget inleds kl 19.00, och fika serveras från 18.30. Välkommen!

Arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda.