Torsdag 11 november 2021 kl 19.00:

”Kristen apologetik – att förklara och försvara tron”
Stefan Gustafsson, Svenska Evangeliska Alliansen, berättar. Föredraget inleds kl 19.00, och fika serveras från 18.30. Välkommen!

Arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda.