Advent och gudstjänst går hand i hand, och så förstås också i Valsätrakyrkan. Vi möts till gudstjänst varje söndag i december kl 10.00!

Andra advent – den 8 december – är temat ”Guds rike är nära”. Vi firar nattvard tillsammans, och sjunger såklart fler adventssånger.  Välkommen!