Advent och gudstjänst går hand i hand, och så förstås också i Valsätrakyrkan. Vi möts till gudstjänst varje söndag i december kl 10.00!

Fjärde advent – den 23 december – är det Jesu mor Maria som står i fokus, och det uppdrag hon tackade ja till. Pastor Andreas predikar, Lisa Linnarsson leder gudstjänsten och Anna James sjunger. Välkommen!