Föredragskväll

Föredragskväll

Torsdag 29 oktober 2020 kl 19.00: ”Väckelserörelserna som splittrades och förenades – om Equmeniakyrkans rötter och historia”. Rune W Dahlén berättar.

Spring för livet!

Spring för livet!

Uppdatering 11 oktober 2020: Mustafa Mohamed sprang 15 kilometer, och drar därmed in ytterligare medel till arbetet i Myanmar. Du som skrev upp dig på listan […]

Gudstjänster i höst

Gudstjänster i höst

Under hösten 2020 firas gudstjänst i Valsätrakyrkan i mindre grupper (max 50 personer), med kyrkan möblerad för distans och i två ”sittningar”, 9.30 och 11.00. Läs mer här…

Välkommen till Valsätrakyrkan!

Välkommen till Valsätrakyrkan!

Valsätrakyrkan finns på Bernadottevägen 48 i Valsätra i södra Uppsala, och du hittar både kontaktuppgifter och karta under fliken ”kontakt”.


Valsätrakyrkan är…

  • en öppen gemenskap av människor som vill förverkliga Kristi närvaro genom att vara en Kristi församling. Medlemmarna i församlingen vill enskilt och gemensamt göra evangeliet känt och trott genom att i sin närhet – Valsätra med omnejd – visa Kristi kärlek i tjänande, vittnesbörd och efterföljelse.
  • en ekumenisk församling som är ansluten till kyrkosamfunden Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.
  • en ideell förening som leds av en demokratiskt vald styrelse och ett fåtal anställda. Dess högsta beslutande organ är församlingsmötet/årsmötet, där alla medlemmar har samma rösträtt. Ekonomi och praktiskt arbete i församlingen bygger framför allt på ideella insatser.

På vår Youtube-kanal hittar du gudstjänster och andakter från Valsätrakyrkan.


Equmeniakyrkan-altEFK+logo_fargSAMlogo