Gospelkör

Gospelkör

Gospelprojektkören är en kör för dig som inte har tid att öva varje vecka. Alla är välkomna – inga förkunskaper behövs! Vårterminen 2020 träffas projektkören två […]

Årsmöte

Årsmöte

Välkommen till årsmöte för Valsätrakyrkans församling söndag 8 mars, efter kyrkkaffet (ca 12.00). Handlingar kommer finnas i kyrkan from söndag 23/2. Väl mött!

Upplandsmötet

Upplandsmötet

Lördag-söndag 14-15 mars 2020 bjuder ett antal Equmeniakyrkor i Upplands län in till en storsamling med seminarier, workshops, högtidskväll och musikcafé. Allt sker i Missionskyrkan i centrala Uppsala, från 13.00 på lördagen.

Föredragskväll

Föredragskväll

Torsdag 5 mars kl 19-21: Kyrkorna och klimatkrisen
Välkommen till ett föredrag, frågestund och samtal med Johannes Widlund, ordförande i God Jord – kristna för miljö och rättvisa. Hur kan vi leva hela och hållbara liv, vårda och värna skapelsen, i klimatkrisens tidevarv?
Servering från 18.30.

Körworkshop

Körworkshop

Lördag 14/3 kl 13-17 är du välkommen till en körworkshop med Gunnar Axelsson Fisk och Markus Jonsson, församlingspedagog resp församlingsmusiker i Uppsala Missionsförsamling. Workshopen hålls i Missionskyrkan Uppsala, och innehåller körmässan ”Till jordens yttersta gräns” och sånger av Elisabeth Hermodsson.

Välkommen till Valsätrakyrkan!

Välkommen till Valsätrakyrkan!

Valsätrakyrkan finns på Bernadottevägen 48 i Valsätra i södra Uppsala, och du hittar både kontaktuppgifter och karta under fliken ”kontakt”.


Valsätrakyrkan är…

  • en öppen gemenskap av människor som vill förverkliga Kristi närvaro genom att vara en Kristi församling. Medlemmarna i församlingen vill enskilt och gemensamt göra evangeliet känt och trott genom att i sin närhet – Valsätra med omnejd – visa Kristi kärlek i tjänande, vittnesbörd och efterföljelse.
  • en ekumenisk församling som är ansluten till kyrkosamfunden Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.
  • en ideell förening som leds av en demokratiskt vald styrelse och ett fåtal anställda. Dess högsta beslutande organ är församlingsmötet/årsmötet, där alla medlemmar har samma rösträtt. Ekonomi och praktiskt arbete i församlingen bygger framför allt på ideella insatser.

 

Equmeniakyrkan-altEFK+logo_fargSAMlogo