Detta händer i Valsätrakyrkan den närmaste tiden. Kalendern uppdateras löpande, och alla händelser äger rum i kyrkan, om inget annat anges. Utöver detta finns också scouter, ungdomsverksamhet, körer mm som träffas enligt terminsschema.

fredag 30 september
 • 14:00Fredagsträffen

  "Ortnamn i Uppland"
  Mats Wahlberg, forskare em. vid Inst. för språk och fornminnen Uppsala, berättar.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 2 oktober
 • 10:00Gudstjänst

  Tema: Bön
  Andreas Möller, Elsa Lacaze, Lovisa Hurtig, ungdomsgruppen KUBB
  Kyrkkaffe

tisdag 4 oktober
 • 19:00Gospelprojekt övning 2

  Övning inför medverkan i gudstjänst 9/10

torsdag 6 oktober
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 7 oktober
 • 14:00Fredagsträffen

  "Sitting Bull och kampen om vilda västern"
  Arkeolog Jonas Wikborg ger oss en berättelse om en av de mest ikoniska gestalterna ur den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Ett fascinerande och dramatiskt livsöde som kan berättas utifrån historiska dokument, men också arkeologiska fynd och det egna folkets och släktens muntliga traditioner.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 9 oktober
 • 10:00Gudstjänst med nattvard

  Andreas Möller, Monika Strömgren
  Sång av gospelprojektet
  Kyrkkaffe

tisdag 11 oktober
 • 10:00Bibelsamtal
torsdag 13 oktober
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 14 oktober
 • 14:00Fredagsträffen

  "Domkyrkans byggnadshistoria"
  Herman Bengtsson från Upplandsmuseet skildrar Domkyrkans historia som byggnad.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
 • 19:00Myanmarkväll

  Vad händer i Myanmar? Tidigt efter militärkuppen i februari 2021 var landet i omvärldens fokus, men sedan dess har rapporterna från Myanmar hamnat allt mer i skymundan. nu har media gått vidare till andra kriser. Välkommen till en kväll om Myanmar!
  Agneta Magnusson, Magdalena Vogt
  Servering
  Magdalenas utställning om Myanmar visas i cafeterian fram till söndag 23/10.

söndag 16 oktober
 • 10:00Gudstjänst

  Ulf Bergström, Christina Metcalfe
  Gunnar Fridborg, Filip Tammergård, Olivier Ntwarorusangi
  Kyrkkaffe

torsdag 20 oktober
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

 • 18:30Föredrag: ”Jag vill vara normal”

  Eric Donell bjuder på en kväll om att växa upp med Tourette, adhd och lite tvång, med stor igenkänning och många tips för vardagen! Fri entré, servering.
  I samarbete med Studieförbundet Bilda.

fredag 21 oktober
 • 14:00Fredagsträffen

  "Släktforskning kan ge liv åt historien"
  Elisabet Lejmyr berättar om sin fars farföräldrar Wilhelmina och Jacob.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
lördag 22 oktober
 • 10:00Höststädning

  Vi gör fint i och kring kyrkan, och fikar tillsammans med bostadsrättsföreningen.

 • 13:00Upplandsmötet

  Gemensam dag för Equmeniakyrkor i Uppland. Körworkshop, seminarier, högtidskväll och kvällsgudstjänst. Mer information kommer!

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 23 oktober
 • 10:00Gudstjänst

  Andreas Möller, Andreas Christoffersson
  Kyrkkaffe

tisdag 25 oktober
 • 10:00Bibelsamtal
torsdag 27 oktober
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 28 oktober
 • 14:00Fredagsträffen

  "Tillsammans klarar vi krisen!"
  Sårbarheterna i vårt samhälle är fler, och vi utsätts för antagonistiska hot som cyberattacker och påverkanskampanjer. Kriget i Ukraina har fått oss att kraftigt öka takten på upprustningen av det militära och det civila försvaret. Kommunen har en viktig roll i att stärka samhällets robusthet, men också du själv som enskild medborgare har ett ansvar! Vad gör kommunen, och hur kan du själv bidra? Anders Fridborg, säkerhetschef i kommunen, informerar.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
lördag 29 oktober
 • 15:00Afternoon Tea - konsert med kören Rediviva

  Servering och körsång. Entré.

söndag 30 oktober
 • 10:00Gudstjänst

  Andreas Möller, Ulf Bergström
  Sång: Göran Alderborn
  Kyrkkaffe

torsdag 3 november
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

söndag 6 november
 • 10:00Gudstjänst med nattvard

  Tema: Bön
  Andreas Möller, Tryggve Strömgren
  Tacksägelse för avlidna
  Kyrkkaffe

 • 12:00Församlingsmöte