Detta händer i Valsätrakyrkan den närmaste tiden. Kalendern uppdateras löpande, och alla händelser äger rum i kyrkan, om inget annat anges. Utöver detta finns också scouter, ungdomsverksamhet, körer mm som träffas enligt terminsschema.

fredag 21 februari
 • 14:00Mitt på dan - RPG-träff

  "Med bibel och skolväska i Kina"
  Alice Rinell är född och uppvuxen i Kina och tillhör en missionärsfamilj med gamla anor. Hon berättar om sin farmor, som hon också skrivit en bok om.
  Inträde inkl servering: 40:-

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 23 februari
 • 10:00Gudstjänst

  Andreas Möller, Gunnar Fridborg
  Kyrkkaffe

tisdag 25 februari
 • 10:00Bibelstudium
torsdag 27 februari
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika med vardagsgemenskap.

fredag 28 februari
 • 14:00Mitt på dan - RPG-träff

  "Fredagsmys med E&P"
  Uppsalafotografen Ernst Nilsson och Uppsalamusikern Pelle Lundblad bjuder på godbitar ur sina skafferier.
  Inträde inkl servering: 40:-

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 1 mars
 • 10:00Gudstjänst

  Andreas Möller, Tryggve Strömgren
  Insamling till pastors- och diakonutbildning i Equmeniakyrkan
  Kyrkkaffe

torsdag 5 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika med vardagsgemenskap.

 • 11:00Andakt på Bernadottehemmet

  Valsätrakyrkan ansvarar

 • 19:00Föredragskväll: Kyrkan och klimatkrisen

  Johannes Widlund, ordförande i föreningen "God Jord - kristna för miljö och rättvisa" inspirerar oss till att leva hela och hållbara liv i klimatkrisens tid.
  Fika från 18.30. I samarbete med Studieförbundet Bilda.

fredag 6 mars
 • 14:00Mitt på dan - RPG-träff

  "Industristaden Uppsala"
  Ove Hedin från Industriminnesföreningen i Uppsala berättar.
  Inträde inkl servering: 40:-

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 8 mars
 • 10:00Gudstjänst med nattvard

  Andreas Möller, Björn Herrmann
  Kyrkkaffe

 • 12:00Församlingens årsmöte

  Mötet inleds efter kaffet, senast kl 12.00.

tisdag 10 mars
 • 10:00Bibelstudium
torsdag 12 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika med vardagsgemenskap.

fredag 13 mars
 • 14:00Mitt på dan - RPG-träff

  "Sveriges skogsråvara och skogsindustri - historik och framtid"
  Professor emeritus Mats Nylinder berättar om skogsbruk, virkesegenskaper, timmer och massaved samt förädling i industrin.
  Inträde inkl servering: 40:-

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
lördag 14 mars
 • 12:00Spinnträff i Ladan

  Några timmars kravlös gemenskap. Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.

 • 13:00Upplandsmötet

  Equmeniakyrkans församlingar i Uppland bjuder in till en temadag med seminarier, körprojekt, samlingar och musikcafé. Läs mer på bilda.nu/upplandsmotet

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 15 mars
 • 10:00Gudstjänst

  John Metcalfe, Monika Strömgren
  Sång av gospelprojekt
  Kyrkkaffe

torsdag 19 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika med vardagsgemenskap.

fredag 20 mars
 • 14:00Mitt på dan - RPG-träff

  "Waldenströmska studenthemmet 100 år"
  Gunnar Fridborg ger i bilder glimtar ur WS historia, från studentlivet där under mitten av seklet och lite om utvecklingen därefter.
  Inträde inkl servering: 40:-

  Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
lördag 21 mars
 • 18:00Gemenskapskväll med pizzaknyt
söndag 22 mars
 • 10:00Scoutgudstjänst

  Scoutkåren
  Kyrkkaffe

tisdag 24 mars
 • 10:00Bibelstudium
torsdag 26 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika med vardagsgemenskap.

 • 19:00Kvällsandakt

  En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.