Detta händer i Valsätrakyrkan den närmaste tiden. Kalendern uppdateras löpande, och alla händelser äger rum i kyrkan, om inget annat anges.

Scoutgruppernas aktiviteter och terminsprogram hittar du på www.valsatrascout.se.

torsdag 23 november
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
19:00: Vad händer i Burma?
En kväll med information och samtal om:
- Burmas historia och den aktuella situationen i landet
- Projektet ”Sharing Love” bland gatubarn i Yangon
- Vad kan vi göra mer?

Servering från 18.30
fredag 24 november
14:00: Mitt på dan - RPG-träff
"Egypten, Antwerpen, Kapstaden, London"
Kyrkoherde emeritus Lennart Sjöström delar minnen från sin tid i Svenska Kyrkan i utlandet.
Inträde inkl servering: 40 kr.
Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 26 november
10:00: Gudstjänst
”Hållbar värld för alla”
En klimat- och miljögudstjänst kring Agenda 2030 (globala mål för hållbar utveckling).
Andreas Möller, internationella rådet
Kyrkkaffe
17:00: Öppen bön- och samtalsgrupp
Bön och samtal om tro - kom de gånger du kan, och delta på dina villkor!
18:00: Ekumenisk gudstjänst Domkyrkan
Arr: Uppsala Kristna Råd
tisdag 28 november
10:00: Bibelstudium
torsdag 30 november
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
fredag 1 december
14:00: Mitt på dan - RPG-träff
"Lutherrosen - i enhetens tecken 2017"
Mariette Manktelow, botaniker med lärdomshistoriska förtecken, berättar om Luthers emblem som en symbol för hela hans tankevärld.
Inträde inkl servering: 40 kr.
Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
söndag 3 december
10:00: Adventsgudstjänst
Andreas Möller
Sång av kören Rediviva
Kyrkkaffe
torsdag 7 december
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
11:00: Andakt på Bernadottehemmet
fredag 8 december
14:00: Mitt på dan - RPG-träff
"Att tomtar kunde va' lömska är något som fallit i glömska"
Tommy Kuusela, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och fornminnen, berättar om folktroväsen i det gamla bondesamhället.
Inträde inkl servering: 40 kr.
Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
lördag 9 december
14:00: Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika, luciatåg och mycket mer.
söndag 10 december
10:00: Gudstjänst med nattvard
Söndagsskolans terminsavslutning!
Kyrkkaffe
17:00: Öppen bön- och samtalsgrupp
Bön och samtal om tro - kom de gånger du kan, och delta på dina villkor!
tisdag 12 december
10:00: Bibelstudium
torsdag 14 december
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
fredag 15 december
14:00: Mitt på dan - RPG-träff
Kören Tonbildarna bjuder på advent- och julsånger i kyrksalen. Därefter adventskaffe.
Inträde inkl servering: 40 kr.
Plats: Missionskyrkan, St Olofsgatan 40
lördag 16 december
12:00: Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap. Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.
söndag 17 december
10:00: Gudstjänst
Maria Smeds, sång av Soul Children
Kyrkkaffe
torsdag 21 december
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
söndag 24 december
10:00: Julkaffe
Enkelt julfika före julkrubban. Saft, pepparkakor och kaffe/the.
11:00: Samling kring julkrubban
Kollekt till Alsike kloster.
23:00: Julnattsgudstjänst
"Det är en ros utsprungen"
Julnattsgudstjänst med julevangeliet, sång och julstämning!
Insamling till Sjukhuskyrkan.