Detta händer i Valsätrakyrkan den närmaste tiden. Kalendern uppdateras löpande, och alla händelser äger rum i kyrkan, om inget annat anges. Utöver detta finns också scouter, ungdomsverksamhet, körer mm som träffas enligt terminsschema.

torsdag 18 oktober
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
19:00: Jesus var också flykting
Samtalskväll om migrationsteologi med Micael Grenholm. Servering från 18.30.
I samarbete med Studieförbundet Bilda.
fredag 19 oktober
14:00: RPG-träff "Mitt på dan"
"Mina åskväder - en litterär rapsodi"
Professor emeritus Eva-Britta Ståhl berättar om fascinationen inför detta himlafenomen, med utgångspunkt i texter från skilda tider.
Entré 40 kr - servering ingår.
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
lördag 20 oktober
11:00: Bibelbrunch
Brunch och bibelsamtal för unga vuxna (gymnasie/högskola och uppåt).
söndag 21 oktober
10:00: Gudstjänst
Andreas Möller, Siw-Inger Halling
Kyrkkaffe
torsdag 25 oktober
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
11:00: Andakt på Bernadottehemmet
19:00: Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.
fredag 26 oktober
14:00: RPG-träff "Mitt på dan"
"Färgseende och färgnamn"
Gunilla Borgefors, professor i bildanalys, berättar om hur olika kulturer namnger de färger människan ser, upp till tolv grundläggande färgnamn.
Entré 40 kr - servering ingår.
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
lördag 27 oktober
10:00: Städdag i och kring kyrkan
Tillsammans med bostadsrättsföreningen.
söndag 28 oktober
10:00: Gudstjänst
Inger Wilhede, Ulf Bergström
Kyrkkaffe
17:00: Öppen bön- och samtalsgrupp
tisdag 30 oktober
10:00: Bibelstudium
torsdag 1 november
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
lördag 3 november
15:00: Andakt i allhelgonatid
Minnesandakt med ljuständning. Ulrika Bergstrand.
söndag 4 november
10:00: Gudstjänst
Kyrkkaffe
tisdag 6 november
19:00: Livsrum - fika och samtal för kvinnor
På Gustav Adolfsdagen samtalar vi om att välja sina strider.
Anmälan senast 4/11 via sms till 073-969 28 51 eller i Facebookeventet.
torsdag 8 november
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.
19:00: International prayer and worship
Ecumenical prayer and worship in English, French, Swedish and/or other languages represented in the room.
fredag 9 november
14:00: RPG-träff "Mitt på dan"
"Strömsborg - ett vilohem för trötta missionärer"
Många kyrkligt aktiva får underbara sommarveckor i Roslagen på ett före detta pensionat. Om detta berättar Mattias Iwarsson, biolog.
Entré 40 kr - servering ingår.
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 11 november
10:00: Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Monika Strömgren
Kyrkkaffe
12:00: Församlingsmöte
17:00: Öppen bön- och samtalsgrupp
tisdag 13 november
10:00: Bibelstudium
torsdag 15 november
10:00: Torsdagskaffe
Fika med vardagsgemenskap.