Detta händer i Valsätrakyrkan den närmaste tiden. Kalendern uppdateras löpande, och alla händelser äger rum i kyrkan, om inget annat anges. Utöver detta finns också scouter, ungdomsverksamhet, körer mm som träffas enligt terminsschema.

torsdag 2 februari
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 3 februari
 • 14:00Fredagsträffen

  "Att bygga fred och följa Jesus"
  Sara Franklin är student på programmet Freds - och konfliktvetenskap och har hösten 2022 gjort praktik i Irak på CAPNI, en humanitär organisation på kristen grund. Hon har fått vara en del av arbetet att bygga fred och försoning med fokus på minoritetsgrupper och internflyktingar. Sara kommer att berätta om olika byar och kyrkor hon besökt, kulturkrockar och vad Irak har lärt henne.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 5 februari
 • 10:00Gudstjänst

  Erik Apelgårdh, Andreas Möller
  Barbro Ericsson
  Söndagskul, kyrkfika

 • 12:00”Försoning – för världen"

  Anders Göranzon delar intryck från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Karlsruhe 2022.
  Arr: Kristen Humanism i Uppland

tisdag 7 februari
 • 10:00Bibelsamtal
torsdag 9 februari
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 10 februari
 • 14:00Fredagsträffen

  "Den svenska tanten i tal och toner"
  Stefan Sjöblom

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 12 februari
 • 10:00Gudstjänst med nattvard

  Andreas Möller, Monika Strömgren
  Söndagskul, kyrkfika

torsdag 16 februari
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

 • 19:00Valsätrakyrkans Ungdoms årsmöte
fredag 17 februari
 • 14:00Fredagsträffen

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 19 februari
 • 10:00Gudstjänst

  Kyrkfika

tisdag 21 februari
 • 10:00Bibelsamtal
torsdag 23 februari
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 24 februari
 • 14:00Fredagsträffen

  "Sånger som berör"
  Andreas Möller, pastor i Valsätrakyrkan, berättar om sånger som berört och fortsätter att beröra, från läsarsånger till modern pop.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 26 februari
 • 10:00Gudstjänst

  Andreas Möller, Christina Metcalfe
  Kyrkfika

torsdag 2 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 3 mars
 • 14:00Fredagsträffen

  "Kan det bli fred i världen?"
  Erfarenheter från FN-arbete. Överste Bo Pellnäs och säkerhetspolitisk debattör, beskrivs som ”en humanistisk man som på
  ett intressant sätt beskriver kriget”.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 5 mars
 • 10:00Gudstjänst

  Lovisa Hurtig, Elsa Lacaze, ungdomsgruppen KUBB
  Söndagskul, kyrkfika

tisdag 7 mars
 • 10:00Bibelsamtal
torsdag 9 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.

fredag 10 mars
 • 14:00Fredagsträffen

  "No man's land"
  Ett forskningsprojekt som syftar till att förstå den nya psykiska ohälsan hos unga människor och för detta ändamål använder kompetens från hela Uppsala universitet. Om detta berättar Lisa Ekselius, seniorprofessor i psykiatri, tidigare överläkare vid Akademiska sjukhuset, samt Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid Uppsala universitet.

  Entré inkl servering: 40 kr
  Arr: Missionskyrkan och Valsätrakyrkan

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
söndag 12 mars
 • 10:00Gudstjänst med nattvard

  Andreas Möller, Lisa Linnarsson
  Söndagskul, kyrkfika

 • 12:00Valsätrakyrkans årsmöte
torsdag 16 mars
 • 10:00Torsdagskaffe

  Fika och vardagsgemenskap.