Valsätrakyrkan är en ekumenisk församling ansluten till Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Vår församling består av ca 170 medlemmar – allt från ungdomar och barnfamiljer till äldre pensionärer. Söndagen är vår kraftkälla med gudstjänst och kyrkfika. Under veckans övriga dagar möts vi på många olika sätt – titta runt på hemsidan!

Valsätrakyrkan bedriver ett stort ungdomsarbete med scouting, ungdomsgrupp och söndagsskolan ”Söndagskul”. Det mesta av arbetet sker ideellt, men vi har också en mindre ungdomsledartjänst om ca 25% som är inriktad på just ungdomsgruppen. 

Den senaste tiden har två personer delat på tjänsten (på 15% var), och nu kommer våra ungdomsledare gå vidare till andra utmaningar. Vi är därför intresserade av att hitta någon eller några som kan bära arbetet vidare från hösten 2024. 

Ungdomsgruppen består till stor del av tonårs-/ungdomsscouter, som inte har så stor kyrkvana. 

I arbetet ingår att ansvara för ungdomsgruppen, som för närvarande samlas varannan fredag kväll, att hänga med ungdomarna vissa söndagar samt att  medverka i någon gudstjänst per termin. Beroende på vem/vilka som söker, skulle arbetet också kunna innehålla att hålla kontakt med Valsätrakyrkans scoutkår eller att leda en barnsångsgrupp.

Du behöver kunna spela enklare gitarr eller piano – tänk ”lägerbålsgitarr” – för att kunna leda andakter. Meriterande är om du har större kunskaper inom sång/musik eller scout.

Nyfiken? Kontakta församlingens pastor Andreas Möller (andreas@valsatrakyrkan.se) för mer information.