På vår Youtube-kanal hittar du de gudstjänster och andakter från Valsätrakyrkan som producerades under hösten 2020 och våren 2021.