En vårvandring i Hågadalen. Samling söndag 30 maj 10.00-10.30 (drop-in – vi går i små grupper) på parkeringen till Pattons hage. Under vandringen möter vi texter ur Tobits bok.