Valsätrakyrkan är en ekumenisk församling ansluten till Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Vår församling består av ca 160 personer – allt från ungdomar och barnfamiljer till äldre pensionärer. Söndagen är vår kraftkälla med gudstjänst och kyrkfika. Under veckans övriga dagar möts vi på många olika sätt – titta runt på hemsidan!

Valsätrakyrkan bedriver ett stort ungdomsarbete med scouting, ungdomsgrupp och söndagsskola. Det mesta av arbetet sker ideellt, men vi har också en mindre ungdomsledartjänst som är inriktad på just ungdomsgruppen. 

Den senaste tiden har två personer delat på tjänsten (på 15% var), och nu kommer en av våra ungdomsledare gå vidare till andra utmaningar. Vi är därför intresserade av att hitta någon som kan bära arbetet vidare tillsammans med vår befintliga ledare. 

Ungdomsgruppen består till stor del av tonårs-/ungdomsscouter, som inte har så stor kyrkvana. 

I arbetet ingår att ansvara för ungdomsgruppen, som för närvarande samlas varannan fredag kväll, att hänga med ungdomarna vissa söndagar samt att  med gruppen planera och genomföra en gudstjänst per termin. 

Nyfiken? Kontakta församlingens pastor Andreas Möller (andreas@valsatrakyrkan.se) för mer information.