Detta år följer vi Johannesevangeliets berättelse om helgen som förändrade världen. Välkommen!

  • Skärtorsdag 18.00: Getsemanestund med nattvard
  • Långfredag 10.00: Gudstjänst vid korset. Andreas Möller, Ulrika Bergstrand.
  • Påskdagen 10.00: Gudstjänst med nattvard. Andreas Möller, Magnus Hurtig. Kyrkkaffe.