Barn och tonår:

Soul Children (10-16 år)
Soul-children-kollageSoul Children sjunger och dansar till pop, gospel, R&B och soul. Under vårterminen 2018 arbetar kören i projektform, i huvudsak under april månad. Kontakta ledarna om du vill veta mer.
Ledare: Maria Smeds och Magnus Hurtig
Kontakt: smeds.maria@gmail.com / hurtigmagnus@gmail.com

Colours (kör för barn 6-9 år) är vilande för närvarande.


Vuxna:

Rediviva
Uppsalakören Rediviva består idag av ca 40 medlemmar i åldrarna 30 – 60 år.  Kören brukar framträda ca 3 ggr/termin varav en gång i Valsätrakyrkans gudstjänst, och repeterar onsdagkvällar i Valsätrakyrkan. Läs mer på www.rediviva.org

Gospelprojekt

Vill du sjunga gospel, men det blir inte av för att du inte skulle ha tid att vara med och öva varje vecka? I Valsätrakyrkan finns gospelkören för dig! Den arbetar i projektform, där man träffas och övar ett par tillfällen och sedan medverkar i en gudstjänst. Det brukar bli ett projekt per termin, och kören är öppen för alla. Kontakta anneli.lafvas@gmail.com om du vill veta mer.