Församlingens personal:

Andreas Möller
Pastor och föreståndare
073-600 88 00
andreas@valsatrakyrkan.se

Ella Christoffersson
Ungdomsledare
072-152 48 64
ella@valsatrakyrkan.se

Övriga kontakter:

Valsätrakyrkans expeditioninfo@valsatrakyrkan.se
Valsätrakyrkans kassör (ekonomifrågor, fakturor)ekonomi@valsatrakyrkan.se
Valsätrakyrkans Ungdomungdom@valsatrakyrkan.se
Scoutkårenscout@valsatrakyrkan.se
Värdsrådet (fastighetsfrågor, felanmälan)vardsradet@valsatrakyrkan.se