Församlingens personal:

Andreas Möller
Pastor och föreståndare
073-600 88 00
andreas@valsatrakyrkan.se
Lovisa Hurtig
Ungdomsledare
070-326 00 51
lovisa@valsatrakyrkan.se
Elsa Lacaze
Ungdomsledare
073-342 29 97
elsa@valsatrakyrkan.se

Övriga kontakter:

Valsätrakyrkans expeditioninfo@valsatrakyrkan.se
Valsätrakyrkans kassör (ekonomifrågor, fakturor)ekonomi@valsatrakyrkan.se
Valsätrakyrkans Ungdomungdom@valsatrakyrkan.se
Scoutkårenscout@valsatrakyrkan.se
Värdsrådet (fastighetsfrågor, felanmälan)vardsradet@valsatrakyrkan.se