Församlingens personal:

Andreas160px_2014

Andreas Möller
Pastor och föreståndare
073-600 88 00
andreas@valsatrakyrkan.se

Mari Louise Kallio
Ungdomsledare
mari.louise@valsatrakyrkan.se

Övriga kontakter:

Valsätrakyrkans expeditioninfo@valsatrakyrkan.se
Valsätrakyrkans Ungdomungdom@valsatrakyrkan.se
Scoutkårenscout@valsatrakyrkan.se
Värdsrådet (fastighetsfrågor, felanmälan)vardsradet@valsatrakyrkan.se