Våren 2016 beslöt församlingen att investera i en solcellsanläggning, dels för att förse kyrkan med ren och billig el, och dels som ett sätt att vara med och driva på utvecklingen mot en fossilfri värld. Församlingens medlemmar samlade snabbt in över 50.000 kr som grundplåt till investeringen – ett gott mått på viljan och engagemanget – och i oktober 2016 monterades 40 solpaneler upp på taket till huset bredvid kyrkan. Anläggningen genererade totalt 9 MWh under 2017 och 9,4 MWh under 2018, vilket motsvarar ungefär halva Valsätrakyrkans årsförbrukning. Våren 2019 utökades anläggningen med ytterligare 6 paneler, vilket ger en potentiell ökning av kapaciteten med 15%.

Även om främsta skälet var att värna om miljön har det även visat sig vara en god ekonomisk investering. Tack vare statsbidrag och den stora summan som vi samlade in har vi snart “betalat” hela investeringen. Vi ”sparar” cirka 10 000 kronor per år, och efter två års drift (2017 och 2018) återstår ca 19.000 kr, eller ungefär två år ( se diagrammet).