Våren 2016 beslöt församlingen att investera i en solcellsanläggning, dels för att förse kyrkan med ren och billig el, och dels som ett sätt att vara med och driva på utvecklingen mot en fossilfri värld. Församlingens medlemmar samlade snabbt in över 50.000 kr som grundplåt till investeringen – ett gott mått på viljan och engagemanget – och i oktober 2016 monterades 40 solpaneler upp på taket till huset bredvid kyrkan.

Anläggningen genererade totalt 8,95 mWh under 2017, vilket motsvarar ungefär halva Valsätrakyrkans årsförbrukning.

VK_sol_2017