Våren 2016 beslöt församlingen att investera i en solcellsanläggning, dels för att förse kyrkan med ren och billig el, och dels som ett sätt att vara med och driva på utvecklingen mot en fossilfri värld. Församlingens medlemmar samlade snabbt in över 50.000 kr som grundplåt till investeringen – ett gott mått på viljan och engagemanget – och i oktober 2016 monterades 40 solpaneler upp på taket till huset bredvid kyrkan.

Försäljningen av solel har nu pågått i tre år, 2017-2019. I maj 2019 utökades anläggningen med 6 paneler. Den så kallade toppeffekten är nu drygt 12 kW. Anläggningen producerar nu drygt 10 000 kWh och har hittills “sparat” drygt 10 000 kronor per år. Det kommer alltså att bli mer under kommande år.

Även om främsta skälet var att värna om miljön har det även visat sig vara en god ekonomisk investering. Tack vare den stora grundplåten och ett statligt energistöd kommer hela anläggningen att vara “återbetald” inom ytterligare ca tre år.

En del av produktionen används direkt och det momentana överskottet säljs. Produktionen motsvarar ungefär hälften av behovet på den anslutningen varför vi också köper el, se diagrammet nedan.