Fastan kallas de sex veckor som föregår påsken. I kyrkan har perioden sedan lång tid varit en förberedelse inför firandet av påsken.

I år har Equmeniakyrkan, som Valsätrakyrkan är en del av, utlyst en klimatfasta under denna period. Tanken är att sätta fokus på klimatförändringarna och vår delaktighet i dessa. Målet är att vi under dessa veckor skall få en möjlighet att ta ett steg tillbaka och ge oss tid att reflektera över våra egna liv och världen vi lever i.

Ofta tänker vi på fasta som att avstå från mat. Men att fasta kan mer generellt innebär att avstå från något som annars är en del av vårt liv.

”När vi avstår, när vi släpper taget om vissa vanor som vi har i livet så prövar vi hur livet blir utan dessa vanor. Fastan är en tillitsövning. Vi prövar att avstå. Kan det vara så att vi upptäcker något nytt, något värdefullt, genom att avstå?”

”Under fastan avstår vi för att ge plats för annat. Vi samlar in pengar, vi antar en enklare livsstil, vi kanske avstår från att äta kött, godis och sötsaker. Livet blir mer avskalat. Vi går in i en karantän, i fyrtio avskilda dagar, där vi bereder plats i våra liv för eftertanke, för våra medmänniskors och för vår världs behov och för Gud.”

(Ur en skrift om fastan, skriven av Arne Fritzson/Equmeniakyrkan december 2018)

I Valsätrakyrkan kommer fasteveckorna innehålla olika inslag som påminner oss om allvaret i klimatförändringarna och manar oss att ta vårt ansvar för att göra de livsförändringar som situationen kräver. Det finns också en folder som berättar om vad som händer i Valsätrakyrkan under klimatfastan.

Välkommen till klimatfasta!