Redan i Bibelns första kapitel ger Gud människan uppdraget att vårda och bruka jorden, och i Valsätrakyrkan vill vi ta det uppdraget på allvar. På dessa sidor kommer du kunna läsa om hur vi på olika sätt försöker bidra till en hållbar värld, såväl när det gäller hur vi genererar och använder energi som hur vi fördelar resurser i vår värld.

Vår hållbarhetspolicy säger att vi strävar efter att använda ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta produkter, så långt som det är möjligt. Vi köper enbart in fairtrade-märkt kaffe och te, källsorterar och komposterar vårt avfall, och producerar själva elektricitet genom vår solcellsanläggning, som du kan läsa mer om här.

Denna sida är under uppbyggnad, och mer information kommer.