Välkommen till församlingsmöte söndagen den 30 augusti 2020 kl. 12:00.

Mötet hålls i Valsätrakyrkan, men deltagande kommer att kunna ske via Zoom och vid behov även telefon, då vi räknar med att restriktionerna med anledning av Covid 19 kommer att finnas kvar.

Förslag till dagordning kommer att skrivas i närmare anslutning till mötet men vi vill redan nu informera om en viktig fråga som vi ska fatta beslut om, och det gäller vilken verksamhet vi ska bedriva i Sörbacken framöver.

Välkommen!