Valsätrakyrkan trycker med jämna mellanrum programblad, där kalendariet finns. Programbladen finns i kyrkan, och kan även laddas ner här. Aktuellt och uppdaterat kalendarium hittar du som vanligt här på hemsidan.


ACP_PDF 2_file_documentJuni - augusti 2018
ACP_PDF 2_file_documentapril-maj 2018
ACP_PDF 2_file_documentfebruari - mars 2018
ACP_PDF 2_file_documentnovember 2017 - januari 2018
ACP_PDF 2_file_documentoktober-november 2017
ACP_PDF 2_file_documentseptember 2017
ACP_PDF 2_file_documentJuni - augusti 2017
ACP_PDF 2_file_documentApril - maj 2017
ACP_PDF 2_file_documentFebruari - mars 2017
ACP_PDF 2_file_documentNovember 2016 - januari 2017
ACP_PDF 2_file_documentOktober - november 2016