Från 1 juni 2021 gäller ett nytt regelverk för offentliga samlingar. Det betyder att vi – så länge inte Folkhälsomyndigheten eller regionen/länsstyrelsen beslutar om striktare regler – kommer kunna fira gudstjänst på plats i Valsätrakyrkan. Förutsättningarna är att vi sitter på anvisade sittplatser (med av Folkhälsomyndigheten rekommenderade avstånd) och är maximalt 50 personer. De första veckorna kommer vi ha dubbla samlingar i kyrkan, så att alla som vill ska kunna delta. Efter det blir det sommarandakter med en samling per söndag.

Vi har inget kyrkkaffe under denna period, dels för att undvika de lite trängre situationer som annars lätt uppstår, men också pga den pågående köksrenoveringen.

De ytterligare lättnader som eventuellt kommer börja gälla från och med 1 juli 2021 – där taket för samlingar inomhus med anvisade sittplatser höjs till 300 – kommer inte påverka Valsätrakyrkan i någon större utsträckning. Eftersom de rekommenderade avstånden mellan sällskap blir samma som nu, blir också det antal vi får plats med ungefär det samma som nu.

Det är glädjande att vi kan börja mötas till gudstjänst igen! Samtidigt är det viktigt att vi inte i och med det förleds att tro att allt är över – vi behöver fortfarande hålla avstånd, använda handsprit och hålla oss hemma vid symptom. Läget har ljusnat, men vi behöver hålla ut ett litet tag till!