Valsätrakyrkan fortsätter följa de riktlinjer och regelverk som gäller för offentliga samlingar, och praktiserar fysisk distansering för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Under hösten 2020 firar vi gudstjänst i mindre grupper, med möblering i kyrkan som hjälper oss hålla de avstånd som krävs.

  • Vi har två kortare gudstjänster – 9.30 och 11.00 – med enkelt fika efter vardera.
  • Vi är max 50 personer per samling, och kyrksalen är möblerad för att kunna hålla erforderligt avstånd.
  • Handsprit finns tillgängligt vid ingången och fikat. Det är fortfarande viktigt att hålla god handhygien!
  • Vi använder endast huvudingången när vi kommer in, för att kyrkvärdarna lättare ska kunna hålla koll på antalet.
  • Vi lämnar kyrkan antingen via altandörren eller sidodörren, för att vi inte ska ”krocka ihop” i ingången.
  • Vid ljusbäraren är det extra viktigt att vi lämnar god plats åt varandra, liksom vid kyrkkaffet. Vi måste undvika köbildning!
  • Vid nattvard kommer nattvardstjänare ut i bänkarna, och du som vill får en oblat som doppats i vinet. Det blir då bara nattvardstjänaren som rört vid något av det som delas ut. Vi avstår från knäfall och personlig förbön för att kunna hålla de avstånd som krävs, men ber förstås för varandra där vi är!

För den som inte kan närvara finns motsvarande gudstjänst på Valsätrakyrkans kanal på Youtube, från söndag morgon. På denna hemsidas förstasida hittar du alltid den senaste gudstjänsten från Valsätrakyrkan.