Söndag förmiddag

I Valsätrakyrkan firar vi gudstjänst i regel varje söndag kl 10.00. Församlingens medlemmar medverkar med sång, musik, gudstjänstledning och mycket annat.

I samband med gudstjänsterna erbjuder vi oftast barnverksamhet/söndagsskola. Det kan du läsa mer om här.

Efter gudstjänsten – ca kl 11.00 – fortsätter gemenskapen kring kaffeborden.


Torsdag kväll

En torsdagskväll i månaden är du välkommen till en enkel kvällsandakt/nattvardsfirande mitt i veckan. Vi möts, delar bröd och vin och böneämnen – just så enkelt kan det vara! Vi börjar kl 19.00 och andakten pågår cirka 45 minuter. Se kalendern för datum.