Våren 2020 blev ganska annorlunda än vad vi är vana vid, då många samlingar fick ställas in och gudstjänster  flyttade ut på nätet. Under våren sände vi gudstjänster tillsammans med fyra andra församlingar i Uppsalatrakten, och lade upp egna andakter på vår Youtube-kanal. Under sommaren kommer Valsätrakyrkans sommarandakter läggas upp på kanalen, söndagar kl 10.00 från 21 juni och framåt.

Klicka här så kommer du till Valsätrakyrkans kanal!

Vi håller även kyrkan öppen söndagar kl 10-11.30 för ljuständning, personlig bön och andakt.