Torsdag 29 oktober 2020 kl 19-21

”Väckelserörelserna som splittrades och förenades – om Equmeniakyrkans rötter och historia”

Rune W Dahlén, teologie doktor och kyrkohistoriker, berättar. Föredraget sker online, men kan även ses på storduk i kyrkan (max 50 pers). Du hittar föredraget på Zoom, i rum 991 5961 4312 eller via denna länk: https://zoom.us/j/99159614312. Välkommen!

Arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda.